Každoročně se v druhé polovině měsíce lovu koná setkání družin Skauta ABS. Setkání družin je velký sraz oddílů napříč celou naší republikou. I letos se zúčastnilo setkání téměř sto skautů. Milou návštěvou byla přítomnost nejvyššího představitele mezinárodní organizace WFIS Klause Tegedera, která sdružuje nezávislé skautské organizace po celém světě,také Skauta ABS. Další návštěvou byl 28. chlapecký oddíl "Petra Müllera" z Jevíčka organizace Svaz skautů a skautek ČR.

Naše výprava vyrazila v pátek již v 15:15 z vlakového nádraží v JH a čítala 18 členů. Z našeho oddílu se zúčastnili 2 skauti a 6 vlčat. Dále s námi jeli Pepek a Drak z Dvojky a 6 děvčat ze Sedmičky. Cesta byla náročná, ale my jsme ji s přehledem zvládli - 2 přestupy a ještě výluka. Unavení jsme po deváté hodině večerní dorazili do Zábřeha na Moravě, kde jsme se setkali se sestrou Žofkou a bratrem Batmanem, kteří přijeli z Prahy. Poté započala cesta do sokolovny v Leštině. Po cestě jsme "přibalili ještě Želvu ze Zlína a mohli jsme si i trochu pobloudit ve tmě. Na ubytování jsme dorazili někdy před 11 hodinou večerní a celí unavení jsme se zachumlali do spacáků.

V sobotu ráno byl budíček velmi brzy - asi v půl sedmé. Po počátečních organizačních problémech vše nabralo spád - nástup, branný závod jednotlivců, pětiboj družin. Na konci dne jsme usedli k indiánskému poradnímu ohni, který byl doprovázen představováním přítomných oddílů, zpíváním písní, předváděním scének a indiánskými hrami. Den se velmi vydařil.

V neděli jsme od rána balili a pěšky jsme vyrazili na mši svatou do vedlejší vesnice, která se jmenovala Lesnice. Po návratu autobusem společně s věřícími jsme se rozloučili s organizátory ze střediska Shawnee Leština a vydali se na cestu zpět.

Tímto bych rád poděkoval Shawanům za příkladnou organizaci a za hezký čas strávený u nich. Akce se mi velmi líbila také díky tomu, že naši závodníci byli velmi úspěšní. Desítka se v branném závodě jednotlivců umístila několikrát - Kuba 1. místo, Drak 2. místo, Blesk 2. místo. Z děvčat se výborně umístila sestra Lulu, která se umístila na 1. místě ve své kategorii a předčila i zdatné hochy. Již nyní se můžeme těšit na další setkání družin příští rok.