{jcomments on} Oheň je ústředním bodem učení o woodcraftu. Jak sám Seton říká, u ohně povstala první společenská jednotka. Lidé totiž mohli v noci sedět beze strachu a nemuseli se schovávat jako dříve. Kolem ohně vyrostly všechny společné zvyky, vyvinula se řeč, umění atd. Někteří badatelé se domnívají, že právě ochrana ohně vedla dávné lidi k myšlenkám o nadpřirozených silách, a že tak vznikla první náboženství. Oheň je předmětem úcty./Josef Porsch - Ablákela; výňatek z bakalářské práce/ Oheň a chápání jeho smyslu je i důležitou součástí skautingu. Oheň vnímáme různě. Máme užitné ohně k vaření či pálení klestí, ale také ohně slavnostní - slibové, zahajovací, obřadní. Oheň znamenal pro...

Nazdar je původní český pozdrav, který se začal užívat od 14. dubna 1851. Tehdy byla vyhlášená sbírka na vybudování Národního divadla a po Praze a dalších českých městech začali chodit výběrčí s pokladničkami a nápisem „Na zdar Národního divadla.“ Díky rozsáhlosti sbírky se pozdrav rozšířil po celých Čechách a ujal se i na Slovensku. Po vzniku pražského Sokola byl současně s praporem schválen i pozdrav „Nazdar!“. Později se tento pozdrav proslavil v První světové válce zejména díky rotě českých dobrovolníků (tehdy pojmenované NA ZDAR), která tvořila základ československých legií ve Francii a slavně zvítězila v bitvě u Arrasu 9. května 1915. Skautský pozdrav...

Lilie je starý heraldický znak, používaný hlavně ve středověku. Avšak některé její podoby byly známé i ve starém Egyptě či Persii. Vždy symbolizovala něco pozitivního. Ve středověké Itálii v Neapoli vládl král Karel, který měl ve znaku lilii. Jeden jeho námořní obchodník se proslavil nejen svými objevy, ale i zdokonalením buzoly. Byl to on, kdo první použil lilii jako ukazatele severu, z úcty ke svému králi. Odtud se znak pro orientaci na mapě rozšířil do celé středomořské Evropy. V renesanci docházelo k dalšímu zdokonalování buzoly i lilie. Z map převzal znak i zakladatel skautského hnutí sir Robert Baden-Powel jako jistotu směru, který má držet skaut při své životní pouti. Jde přímo za...

V nové rubrice skauting se Vám budu snažit nabízet témata k zamyšlení. Jsou to témata, která, ač se někdy na první pohled nemusí zdát, opravdu jsou součástí skautingu. Za vaše komentáře, nápady na témata i kritiku děkuji. Můžete jednoduše přidat komentář pod článek. Dnes zde uveřejním několik myšlenek a báseň, které se týkají stromů. Protože je pozdim a listí na stromech žloutne, červení, hnědne a nabírá všemožných krásných odstínů barev, vyražte do přírody a zkuste se zamyslet nad následujícími myšlenkami.   Přírodu můžeme ovládnout jen tím, že se podrobíme jejím zákonům. Francis Bacon, anglický filosof, 1561 - 1626  ...