„Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré…“ (Gen 1, 31)

Historie Betlémského světla

Od roku 1986, kdy malý plamínek, přenesený z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě, byl letecky dovezen nadací Světlo ve tmě do Lince, se začíná psát historie i dětí Světla. Každý rok se hledá v Horním Rakousku Dítě Světla, které svým chováním a ochotou pomoci Bližním si zaslouží přepálit plamínek z věčného světla v Bazilice Narození Páně v Betlémě do speciálního kahanu. Nadace Světlo ve tmě pomáhá především zrakově, ale i jinak postiženým lidem. Plamínku začali říkat Světlo z Betléma a slavnostně jej rozdávali všem lidem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Rok poté byli k jeho rozdávání přizváni rakouští skauti, a protože se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. Odtud se tento křehký plamínek šíří do 23 evropských zemí, Argentiny a Spojených států amerických. Milióny lidí po celé Evropě i mimo ni tak mají možnost získat Betlémské světlo.
Světélko symbolizuje toleranci, solidaritu a radost z Vánočních svátků, kterými si připomínáme narození Ježíše Krista. Posílejme tento novodobý symbol Vánoc dál.

Bazilika Narození Páně, Betlém, Palestina

Betlémské světlo v Jindřichově Hradci si můžete připálit dne 23. prosince 2012 od 17h na Náměstí Míru.

Na programu bude zpívání koled, povídání o Betlémském světle a připalování světélka.
Srdečně Vás zve Středisko Pětilisté růže Jindřichův Hradec, Skaut ABS.

Více na: www.betlemskesvetlo.cz