Dle definice je Skauting (z angl. scout – zvěd, průzkumník, pozorovatel) mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k Bohu, bližním, sobě samým (3 základní principy), vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii na základě myšlenek Roberta Badena Powella, významného britského generála. Ten se za války v Indii věnoval práci s místními chlapci a využíval je také jako kurýrní a poštovní službu a za účelem průzkumu. Hnutí se postupně šířilo do dalších států a bylo také ovlivňováno dalšími osobnostmi (např. E. T. Seaton ve Spojených státech). Ernest Thomson Seaton se věnoval od roku 1902 woodcrafterskému hnutí v Americe. Woodcraft - Lesní moudrost je hnutí, které se inspiruje indiánským životem. V roce 1905 se setkal osobně s Baden Powellem, a ten si z jeho knihy Birch bark roll (Svitek březové kůry) vypůjčil to, co se mu zamlouvalo a použil tyto myšlenky ve své knize Scouting for Boys (Skauting pro chlapce).

Po prázdninách 1911 sestavil Antonín Benjamin Svojsík první skautský oddíl na území České republiky. Tímto fakticky vzniká skauting v Čechách. A. B. Svojsík se radil s významnými odborníky a získal pro spolupráci další známé osobnosti, např. profesory Čádu, Drtinu, Masaryka, Kramáře a další. A. B. Svojsík přeložil v roce 1912 knihu Scouting for Boys do češtiny a dal jí název Skauting pro chlapce. Později vydává knihu Základy Junáctví, dílo, kde po vzoru Baden-Powellova Scouting for Boys předkládá svoji představu o českém skautingu. Na rozdíl od Baden-Powella se však Svojsík nespoléhal pouze na vlastní síly, nýbrž přizval na pomoc odborníky (bylo jich třicet) z příslušných oblastí, takže kniha je vlastně sborníkem článků týkajících se nejrůznějších aspektů skautingu, a to z teoretické i praktické stránky. V roce 1912 o prázdninách vedl Svojsík první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice (u Humpolce na Vysočině). Tábor měl 13 účastníků, mezi nimi např. Jiří Wolker, Rudolf Plajner, prof. MUDr. J. Charvát. Svojsík vylíčil obraz tohoto tábora v brožurce Den v táboře Junáků. Známý je také Skautský deník Jiřího Wolkera, kde básník popisuje své zážitky z tábora na stejném místě z roku 1916.

U nás byl Skauting zakázán třikrát. Poprvé v roce 1940 fašisty. Roku 1945 po II. světové válce byl obnoven, jeho činnost byla bohužel po 3 letech znovu zakázána, tentokrát komunisty! V roce 1968 byl znovu obnoven, aby byl roku 1970 opět rozpuštěn tentokrát již potřetí a znovu komunisty. Roku 1989 byl Junák potřetí obnoven a ve své činnosti pokračuje dodnes. Bůh mu dej dlouhé trvání.

Dnes skauting existuje prakticky ve všech státech světa (214 států), je pouze několik výjimek – vesměs totalitních států (Afghánistán, Andorra, Čína, Kuba, Severní Korea, Laos a Barma). Celkem má téměř 40 milionů členů.

Z hlediska organizačního je hnutí členěno na několik částí:

  • Chlapecký skauting – WOSM (World Organization of The Scout Movement), který sdružuje asi 16 milionů skautů ze 168 států a teritorií
  • Dívčí skauting – WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), který sdružuje asi 9 milionů skautek ze 136 států světa
  • Skauting pro dospělé – ISGF (The International Scout and Guide Fellowship), který sdružuje dospělé skauty ze 40 států světa

Toto jsou největší mezinárodní organizace sdružující skauty. Náš oddíl je součástí mezinárodní organizace WFIS, která sdružuje nezávislé skauty z celého světa. WFIS (World Federation of Independent Scouts) - Světová Federace nezávislých skautů sdružuje skautské nezávislé organizace po celém světě. V Evropě jsou to skautské organizace z České republiky (Skaut - Český skauting ABS, Svaz skautů a Skautek), Ukrajiny, Belgie, Německa, Irska, Dánska, Itálie, Kosova, Španělska, Švýcarska a Velké Británie.