Nazdar, chci Vás jménem Sedmičky a Desítky pozvat na ojedinělou a výjimečnou akci, totiž Oslavu Výročí založení našich oddílů. Ta se uskuteční v sobotu 7. 5. 2011 v klubovně a prostorách farního úřadu. Je tomu již téměř 20 let, co pár geniálních lidí přišlo s myšlenkou založit v Jindřichově Hradci skautské oddíly, které kladou důraz na duchovní výchovu. Touto akcí si připomínáme dlouhou cestu, kterou naše milé oddíly prošly a co je vše na skautské stezce potkalo. Proto vězte, že na programu je mnohé:

Program:

14:00 - Uvítání, zahájení oslavy, organizační informace

15:00 - Zpívánky 1. část

15:15 - Proslovy zasloužilých i současných vedoucích oddílů

16:00 - Divadelní představení

16:45 - Zpívánky 2. část

17:00 - Ukončení Oslavy

Po celou dobu probíhají doplňkové programy. Nechte se překvapit.

Přejme našim oddílům do další Dvacítky hodně štěstí, úspěchu, skautů zapálených pro věc a dobré vůdce.