Před Velikonocemi jsme byli požádáni panem proboštem, jestli se nechceme zúčastnit nedělní bohoslužby, která vycházela na svátek sv. Jiří. Jelikož sv. Jiří je patronem všech skautů, tak jsme neváhali a na mši se vydali. Zúčastnili jsme se ve složení Blesk, Filip, Zbyněk, Vlk, Červenáček a já za kluky, a za 7. oddíl přišlo dalších 6 skautek. Přesto, že mše trvala skoro hodinu a půl, tak to byl pro nás velký zážitek. Dostali jsme čestné místo hned vedle oltáře, to byla pro nás velká čest. Platí proto velký dík farářům, ale i našim členům, kteří se zúčastnili a doufám, že se takto sejdeme častěji.

Klíšťák