Bannery na naší stránce Skaut - český skauting ABS - www.skautabs.cz WFIS - Světová federace nezávislých skautů - www.wfis-europe.org Cestovatelská hra pro skauty Osídlování - www.osidlovani.skaut-slapanice.cz   Duchovní správa Farnost Jindřichův Hradec - www.probostsvi-jh.cz Střediska a oddíly Skauta ABS 7. dívčí oddíl skautek Jindřichův Hradec - http://sedmicka.aspone.cz/ 2. chlapecký oddíl skautů Jindřichův Hradec - http://dvojka.unas.cz/ Středisko Lesní Moudrost Brno - http://www.lesnimoudrostbrno.xf.cz/ Středisko Tilia Neslovice - http://tilianeslovice.maweb.eu Středisko Gatagewa Praha - http://skautabs.cz/gatagewa Středisko Pangea Šlapanice -...

Dle definice je Skauting (z angl. scout – zvěd, průzkumník, pozorovatel) mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k Bohu, bližním, sobě samým (3 základní principy), vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii na základě myšlenek Roberta Badena Powella, významného britského generála. Ten se za války v Indii věnoval práci s místními chlapci a využíval je také jako kurýrní a poštovní službu a za účelem průzkumu...