Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila ze sousedního Rakouska v roce 2009. V Jindřichově Hradci se v letošním roce uskutečnila již počtvrté. Nabídla možnost návštěvy a prohlídky kostelů, účasti na zajímavých programech a seznámení se s místními společenstvími křesťanů.

Tento rok si návštěvníci mohli prohlédnout čtyři kostely: římskokatolické kostely Nanebevzetí Panny Marie a sv. Kateřiny, Evangelický kostel v Bratrské ulici a Husův sbor Církve československé husitské v Kostelní ulici.

Motto tohoto ročníku znělo: „Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“ (Zach 14,7)

Jako již tradičně se organizace chopili skauti a skautky ze Střediska Pětilisté růže, kteří v počtu 11 roverů, rangers a činovníků působili ve dvou kostelech jako pořadatelská služba. Proboštský chrám Nanebevzetí Panny Marie navštívilo letos v průběhu večera (od 19h do 23h) 423 osob a klášterní kostel sv. Kateřiny 375 osob.

Děkuji všem, kteří se zúčastnili letošní Noci kostelů jak na straně organizátorů a realizátorů programů, tak na straně návštěvníků. Vytvořili jste krásnou noc otevřených kostelů.