V J. Hradci jsme čekali na vlak, pak jsme jeli do Veselí nad Lužnicí. Tam jsme přestoupili na vlak do Prahy. Tam jsme jeli asi 3 a půl hodiny, až jsme tam dojeli byla tma, a tak jsme se vydali hledat skautkou klubovnu. Až jsme tam došli, tak nám paní vedoucí přezdívkou Konča ukázala, kde přespíme a šli jsme se navečeřet a po večeři jsme si byli zahrát ještě nějaké hry, a potom jsme si rozložili spacáky, převlékli jsme se a šli spát. Druhý den ráno, po snídani, jsme se byli seznámit s ostatními skauty a byli jsme rozděleni do skupin a šli jsme ven a byla první hra. Hledali jsme kartičky, a když jsme našli poslední, našli jsme poklad. Byl to pytlíček se semeny, a pak jsme se šli sednout až to najdou ostatní. A když to mašli i ostatní, byl oběd a po obědě jsme měli nástup a byla další hra. Když nám Konča vysvětlila pravidla, tak se vyšlo. Chodili jsme po Praze a hledali jsme podle obálek stanoviště, na každém stanovišti jsme dělali úkoly až jsme došli k poslednímu stanovišti, což bylo na Hradčanech. Tam jsme si přečetli něco o závěru hry. Při této večerní hře jsme hledali různé indicie, při tom snažili chytnout Široka, ale aby nás nezastihli Vontové. Cestu zpět do klubovny jsme jako dopravní prostředek využili metro. V klubovně jsme doluštili zprávu a bylo vyhodnocení hry, pak jsme šli spát. Třetí den jsme jeli domu. Ráno po nástupu jsme se rozloučili a šli na hlavní nádraží. Když jsme dojeli domu, už na nás čekali rodiče.