V pátek jsme se sešli na již druhém ročníku noci kostelů v našem městě. Program dle plánu měl začít od 18:00, ale náš oddíl společně se 7. dívčím oddílem začal vše přiravovat již krátce po začátku schůzky. V téže chvíli začala také skupinka vlčat, v čele se Satrym, rozdávat letáky lákájící na tuto akci po městě. Snesli jsme z fary nádherné starobylé ornáty a jiná roucha , která jsme vystavili u křitelnice hlavního kostela. Přinesli jsme také nějaké stoly, které bylo potřeba a taktéž naši oddílovou nástěnku. Noc kostelů mohla začít!

Tento rok jsme zapojili do projektu kromě kostela Nanebevzetí Panny Marie i kostel sv. Kateřiny, takže jsme byli rozděleni na dvě skupinky.

Program v obou kostelích byl dosti podobný. Skládal se z přednášky o daném kostel, varhaního koncertu a programu pro děti, které oběma kostely provedla historická osobnost, a to Adam Michna z Otradovic. V kostele sv. Kateřiny byl též kytarový koncert. Společenství Maminek si připravili Židovské tance a nakonec poetickou atmosféru dovršilo čtení Broučků při zhasnutých světlech a rozežehnutých svíčkách.

Celá akce se ukončila kolem 23. hodiny a my se rozešli s dobrými pocity domů.

Oba kostely navštívilo bezmála 460 návštěvníků a my jsme byli rádi, že jsme tomuto výsledku byli nápomocni.